Chresten Heide-Anderson

Chresten Heide-Anderson, 45 år og gift med Sofie. Han er far til 5 børn på snart 4, 7, 12, 16 og 18 år.

Til dagligt arbejder han som projektchef i det private erhvervsliv, hvor han arbejder for at sikre en omstilling til en cirkulær økonomi, som går hånd i hånd med udvikling af private arbejdspladser, således at vi effektivt forebygger klimaudfordringerne, samtidig med at der skabes den nødvendige vækst til at finansiere vores velfærdssamfund.

Chresten er også medlem af bestyrelsen i den konservative vælgerforening i Herlev – og har i en periode siddet i bestyrelsen for sine børns børnehave.

Chresten har fem mærkesager for et bedre Herlev:

✔️ Vi skal lytte til borgerne. Det er dem, som bor i Herlev.

✔️ Vi skal sikre vækst og flere arbejdspladser i Herlev.

✔️ Vi skal sikre ansvarlig omgang med Herlevborgernes skattekroner.

✔️ Vi skal sikre et Herlev, som det er trygt at vokse op og bo i.

✔️ Vi skal behandle Herlevborgerne ordentligt. Deres sociale retssikkerhed må ikke undertrykkes.

 

Social retssikkerhed er kernen i velfærdssamfundet

Social retssikkerhed er kernen i velfærdssamfundet – udhules den, så skabes der ubalance i relationen mellem den borger, som har brug for hjælp og kommunen. Desværre er der en tendens til, at kommunerne (også i Herlev) går langt over grænsen og glemmer, at kommunerne er til for at støtte de borgere, som ikke kan selv.

Det er problematisk, at Ankestyrelsen omgjorde 38% af klagesagerne i Herlev i 2019. Det er en stigning fra 26% i 2016. Herlev Kommune er således blevet dårligere til at behandle egne borgere ordentligt i løbet af de sidste 4 år.

I over hver 20. sag var sagsbehandlingen så ringe, at Ankestyrelsen ændrede eller ophævede Herlev Kommunes afgørelse.

Dertil kommer alle de sager, hvor kommunen i strid med loven ikke har sendt sagerne videre til Ankestyrelsen, eller hvor sagsbehandleren har haft held med at true borgeren til ikke at klage.

Når sagsbehandler kan finde på at true borgere med at lække personfølsomme oplysninger for at forhindre borgeren i at benytte af muligheder, som skal sikre borgerens retssikkerhed, så er der problemstillinger, som skal tages op i kommunen.

Tilsvarende er tilfældet, da Herlev i 2015 udarbejdede et nyt og lavere serviceniveau til nogle af de svageste borgere i samfundet, så blev kommunen underkendt i 60% af de sager, hvor borgerne klagede til Ankestyrelsen. Alligevel gennemgik kommunen ikke de sager, hvor der ikke var klaget. Det virker reelt som om den nuværende politiske ledelse ” at spekulerer i, at stærkt handicappede borgere ofte har meget svage – eller reelt helt fraværende – forudsætninger for at sikre deres egne rettigheder i forhold til kommunale myndighedsafgørelser på socialområdet.” (for at citere Landsforeningen LEVs henvendelse til kommunen fra april 2015).

Derfor vil jeg blandt andet arbejde for, at der skal stilles krav om ny sagsbehandler i alle sager, hvor sager hjemvises eller omgøres af Ankestyrelsen. Det vil styrke borgernes retssikkerhed og øge kvaliteten af sagsbehandlingen.

Hvorfor blev du politisk aktiv?
Jeg har været politisk aktiv siden 1992, hvor jeg meldte mig ind i Konservativ Ungdom. Jeg har blandt andet været formand for en lokalforening og siddet i landsstyrelsen og forretningsudvalget for Konservativ Ungdom. Sideløbende og efterfølgende har jeg siddet i lokalforeningsbestyrelser i Det konservative Folkeparti.

Jeg blev aktiv i politik i en periode, hvor verden var i forandring som følge af murens fald og østblokkens sammenbrud. Den konservative tanke om, at vi skal hjælpe de svageste uden at forhindre de stærke i at udvikle sig tiltalte mig – og det er stadig den dag i dag centralt for mig.

Hvorfor stemme på Konservative i Herlev?
Fordi Konservative i Herlev er det eneste parti, som kombinerer følgende centrale områder: 
✔️ At sikre borgernes rettigheder, så der er tryghed i hverdagen 
✔️ At sikre familiens muligheder for et sammenhægende familieliv 
✔️ At sikre den enkeltes adgang til et frit og sammenhængende liv