Dorte Vilhelmsen

Dorte Vilhelmsen, 45 år og mor til en psykisk sårbar dreng på 13 år. Bor sammen med Lars der er født og opvokset i Herlev – og familien har valgt at bosætte sig i Lars barndomshjem. Dorte er formand for Det Konservative Folkeparti i Herlev.

Dorte er selvstændig Zoneterapeut og alternativ behandler med egen klinik i Sundheds huset i Herlev Dorte underviser også behandlere i zoneterapi og i teorien bag balance, som er det værktøj zoneterapi bygger på. Og så udvikler Dorte nye teknikker inden for zoneterapi, der skaber hurtigere og bedre resultater inden fir faget Dorte er forfatter til bøgerne “lær at aflæse dit barn med Babymassage”. Og “fodmassage på den fede måde (udkommer i efteråret 2021). Derudover sidder Dorte i FDZ(forenede danske zoneterapeuter) hovedbestyrelse.

Dorte er også formand for GL. Hjortespring skole (specialskole i Herlev). Sidder i skolerådet og idrætsforum. Dorte har også en uddannelse som SOSU hjælper. Og har tidligere arbejdet på plejehjem og i hjemmeplejen. Dorte er uddannet fodterapeut i 1996 og har kørt som mobil fodterapeut både i psykiatri , plejehjem, hospital og folks eget hjem.

Dorte brænder for børn og deres familier – og er optaget af det gode børne liv, samt et trygt Herlev for hele familien. Som behandler og mor til et barn med autisme og psykisk sårbarhed er det mig en gåde, hvorfor familier skal helt ud over skrænten, før de kan få den hjælp de er berettet til ifølge loven.

Kommunen italesætter at “vi” i Herlev skal være et omkring de familier, der er udfordret med mistrivsel eller handicap. Altså at skole/institution, forvaltning og familier er en samarbejdende enhed omkring det familie medlem der skal i trivsel. Desværre oplever jeg i min kamp for mit barn, at forvaltningen graver grøfter i stedet for at bygge bro omkring mit barn.

Vi skal blive bedre til at gøre det vi siger i Herlev, at teori og praktik er det samme. Der skal være tillid til, at dem der er rundt om vores børn/unge/ældre, når de siger fra eller gør opmærksom på, at her er en borger på vej i mistrivsel, så lyttes der og i fælles gensidig tillid, finder man den rette løsning.

Jeg syntes der i kommunalbestyrelsen i Herlev mangler repræsentanter fra os pårørende, der til dagligt kæmper for at vores familiemedlem kommer i trivsel.

Et Trygt Herlev skabes, når vi ser og lytter til hinanden. Jeg vil være med til at skabe det mindset. At vi lærer af de sager der ikke gik som forventet og at de fejl der begåes kommer frem og vi kigger på læringen i de sager, der gik galt.

Netop for at forebygge og blive bedre til at skabe trivsel for den enkelte borger i Herlev. Jeg vil arbejde for: 

✔️ tryghed for familier Herlev -vi skal kunne stole på, at kommunen vil vores familier det bedste især når et familiemedlem er i mistrivsel.

✔️at vi lære af tidligere fejl.

✔️ Tryghed for de ældre i Herlev -det skal være trygt at komme på plejehjem i Herlev og som pårørende, skal man have tillid til at ens familiemedlem bliver passet på og behandlet med respekt og ordentlighed.

✔️vi skal værne om de grønne områder i Herlev og sikre os at gøre en aktiv indsat for at værne om Herlevs natur.

Hvornår blev du politisk aktiv: Da jeg flyttede til Herlev for 8 år siden og oplevede en kommune, der lavede den ene fejl efter den anden i min sagsbehandling – samt at jeg ikke kunne få et pasningstilbud til mit psykisk sårbare barn, hvorfor jeg måtte pendle frem og tilbage til min gamle kommune.

Så jeg stod jeg med et valg mellem at flytte væk fra Herlev eller gøre noget ved det. Jeg valgte det sidste og meldte mig ind i Det Konservative Folkeparti. Jeg har altid stemt Konservativ – fordi deres overbevisning passer med min, at vi skal sætte mennesker før systemet. Og hjælpe dem der har brug for hjælp og have forventninger til dem der kan selv og støtte dem der lige om lidt ikke selv kan.

Hvorfor stemme på de Konservative i Herlev: Herlev er bygget på konservative rødder. Mange af de gode tiltag der er i Herlev, er konservative mærkesager – og man kan se det, hvis man dykker ned i arkivet og Herlevs historie. Det Konservative Folkeparti er familiens parti.

Dem der har brug for hjælp, skal have den hjælp de har brug for. Dem der kan lidt selv, skal gøre det de kan. Vi arbejder for, at vi som mennesker ser og hjælper hinanden via nabohjælp og husker hinanden på at være der for hinanden. Det er sunde værdier, jeg mener en by bør bygges på, så vi alle kan være trygge i Herlev, når vi ser og lytter og respekterer hinandens forskelligheder. Der er nemlig brug for os alle for at der er balance i vores by.