Morten Brørup

Hvorfor stiller du op:

Jeg stiller op for at minde mine venner og bekendte i Herlev om at jeg er konservativ, og jeg håber på at kunne trække flere stemmer til Konservative.

Hvad er dine 3 vigtigste mærkesager:

Skattestop for grundskylden – målt i kroner, ikke i grundskyldspromille.

Vi skal ikke skal betale flere penge i boligskat, når vores boliger bliver mere værd på papiret. En høj ejendomsvurdering giver jo ikke en højere husstandsindkomst, så hvordan skal vi få råd til at betale mere i boligskat?

Uddybning: Der kommer snart nye ejendomsvurderinger. Jeg forventer, at den offentlige vurdering af boligerne i Herlev stiger markant. De højere ejendomsvurderinger må ikke betyde, at vi skal betale flere penge i boligskat, fx grundskyld. Vores boliger er måske steget i værdi; men det betyder ikke, at vores årlige husstandsindkomster er steget. Det er meget simpelt: Hvis vores årlige hussstandsindkomst ikke er højere, har vi har ikke råd til at betale flere penge i skat. Uanset hvad vores bolig er værd på papiret.)

√  Ledelseslagene på skolerne skal styrkes gennem efteruddannelse. Skolebestyrelserne skal på kursus og rustes til bestyrelsesarbejdet, så de bedre kan bidrage til udvikling af skolerne.

På Kildegårdskolen havde skolebestyrelsen fået ualmindelig dårlig rådgivning i forbindelse med deres ide om omstrukturering af skolen. Bl.a. var de blevet instrueret i at holde lukkede møder uden referat, på trods af at loven kræver at der tages referat til senere offentliggørelse. Derudover troede de også, at de ikke behøvede at rette sig efter Styrelsesvedtægten i Herlev, hvor kommunalbestyrelsen har fastsat, hvor vide eller snævre rammer, som skolebestyrelsen kan træffe beslutning indenfor. Jeg er modstander af den foreslåede omstrukturering af Kildegårdskolen. Men det er synd for skolebestyrelsen, der med gode intentioner kom til at spilde så meget energi på projektet, fordi de ikke var bedre rustet fra starten.

På Lindehøjskolen understregede skolebestyrelsen ved skolestart 2020, at bestyrelsens opgave er at udstikke retningslinjer, og ikke tage sig af enkeltsager. Det er jeg principielt enig i. Men hvis bestyrelsen ikke løbende involveres i vigtige enkeltager, har bestyrelsen ikke tilstrækkelig føling med skolens hverdag, og uden den viden har bestyrelsen ikke det rigtige grundlag for løbende at tilpasse og justere de overordnede retningslinjer, så de er relevante og praktisk anvendelige i dagligdagen på skolen.

Kommunen er er ikke sat i verden for at beskytte kommunekassen mod udgifter, men skal have en konstruktiv tilgang til samarbejde med borgerne.

Fx når rødderne fra et vejtræ ødelægger kloakken på en bolig, ender regningen for skaderne hos boligejeren/boligselskabet. Her synes jeg, at kommunen skal samarbejde for at forhindre, at det gentager sig, frem for at forholde sig passivt, fordi regningen heller ikke går ud over kommunekassen, næste gang træet skyder rødder i boligejerens kloak. Det vigtige er at nedbringe de samlede udgifter, ikke kun kommunekassens udgifter.

 

Hvorfor er du konservativ:

Jeg er konservativ, fordi jeg er tilhænger af menneskets ret til at træffe sine egne beslutninger og bestemme over sin egen hverdag. (Uddybning: På den anden side er jeg også tilhænger af tryghed og kontinuitet i samfundet. Konservative står for en god balance mellem individ og samfund.)

 

Lidt om dig selv:

Jeg er 50 år og gift med Dora, som oprindeligt kommer fra Albanien.

Vi bor i et hus på Meteorvej og har to små børn sammen. Elliot går i 1. klasse på Lindehøjskolen, og Adam går i børnehave.

Jeg er direktør i en lille it-virksomhed, som jeg har sammen med nogle investorer.

Som skolebarn startede jeg i Hjortespringskolen (nu Kildegårdskolen Vest), men kom i privatskole i 4. klasse, fordi det ikke fungerede. Herefter gik jeg i Herlev Gymnasium, hvor jeg også var aktiv i Konservativ Ungdom. På baggrund af mine personlige erfaringer har jeg en stærk holdning til vores skolers kvalitet og det sociale miljø.

Udover civilingeniøruddannelsen fra DTU og 20 års ledererfaring i det private erhvervsliv har jeg en bestyrelsesuddannelse fra Vækstfonden.