En værdig og aktiv alderdom

Vi mener, at Herlevs ældre har fortjent den bedst mulige alderdom. Vi skal derfor være meget bedre til at lytte til deres behov og påskønne de ældre, som har været med til at opbygge vores by. Det gør vi ikke godt nok i dag.

Herlev Konservative vil:

  • Indføre flere timer og større fleksibilitet i hjemmehjælpen.
  • Sikre at de ældre på plejehjemmene selv bestemmer, hvordan deres dag skal indrettes.
  • Styrke demensområdet for både demensramte og deres pårørende.
  • Prioritere byggeri til aktive ældre