Idræt, fritid og frivillighed

Vi skal gøre alt for at hjælpe og understøtte det store frivillige foreningsarbejde, der foregår i Herlev. Det gælder det frivillige arbejde, der foregår i idrætsklubberne og i kulturlivet. Og det gælder naturligvis også det frivillige sociale arbejde.

Konservative vil:
? Sikre en løbende renovering og udbygning af idrætsanlæggene.

? Skabe bedre rammer for kultur-, musik- og hobbylivet.

? Skabe bedre rammer for det frivillige arbejde.

? Sikre borgerinddragelse ved udvidelse af faciliteter