Idræt, fritid og frivillighed

Herlev har et blomstrende foreningsliv, takket være alle de frivillige. Vi vil derfor fortsat hjælpe og understøtte det store frivillige foreningsarbejde, der foregår i Herlev. Det gælder både i idrætsklubberne, i kulturlivet samt i det frivillige, sociale arbejde.

Herlev Konservative vil:

  • Sikre en løbende renovering og udvikling af idrætsanlæggene.
  • Sikre gode rammer for kultur-, musik- og hobbylivet.
  • Skabe bedre rammer for det frivillige arbejde.