Tryghed

Mange Herlev-borgere oplever utryghed på grund af bandedannelser, overfald og tyveri. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe, så det igen er trygt at færdes i Herlev for både børn, unge, voksne og ældre.

Konservative vil:

? Have øget politiets patruljering og tilstedeværelse i Herlev.

? Sikre trygheden i gaderne med et gadeteam, der skal gå rundt i byen aften og nat.

? Afsætte en årlig pulje til forebyggelse af ungdomsproblemer.