Grøn by uden overbebyggelse

Vi sætter pris på at bo i en by, der ikke er overbebygget, og hvor der stadig er grønne områder. For os er det én af de bedste ting ved Herlev.

Vi skal naturligvis udvikle Herlev, men det skal ske i respekt for alle os, der allerede bor her og for det Herlev, som vi kender.

Konservative vil:

? Kæmpe imod at Herlev bliver overbebygget.

? Sikre at boligkvarterer ikke ødelægges af pludseligt byggeri.

? Bevare Herlevs grønne områder.