En god start på livet

Både vores børn og de ansatte i Herlevs daginstitutioner bruger en stor del af deres hverdag og arbejdsliv i institutionerne – og de skal have værdige og trygge rammer at færdes i. Det har de ikke i dag. Det ønsker vi at forbedre. Det har vores børn og de ansatte fortjent.

Herlev Konservative vil:

? Sikre nærvær og tryghed i daginstitutionerne. Det får vi ved at vi har en god normering. Der skal altid være nok voksne til at give børnene en tryg hverdag. Vi læner os op af den beregning af normeringer, som BUPL også bruger.

? Have en god overgang fra børnehave til skoleliv for ALLE Herlevs børn. Vi ved, at nogle børnehaver er bedre end andre til at gøre børn skoleparate. Det bærer tydeligt præg i de første skoleår. Derfor skal vi sikre, at alle børnehaver har en skolegruppe, som gør de kommende skolebørn klar til skolelivet. 

? Prioritere vedligeholdelsen af institutionerne både inde og ude.

? Sikre større fleksibilitet i åbningstiderne.

? Vi skal tale om og erkende, at drenge og piger er forskellige – og har forskellige behov og leger forskelligt. Herlevs institutioner skal favne dette – og sørge for at begge typer bliver stimuleret.