Fagligt stærke skoler og god trivsel

Folkeskolen danner grundlag for vores børns fremtid. Men siden folkeskolereformen er det gået tilbage for kvaliteten i folkeskolen. Det ønsker vi at gøre noget ved i Herlev. Vi skal højne fagligheden. Skoledagene er for lange. Vi skal have kvalitet frem for kvantitet.

Vi skal turde tænke anderledes. Det kunne være et samarbejde med Herlev Gymnasium for klasser med særligt begavede børn. Det kunne være flere specialklasser for børn, der ikke fungerer optimalt i en almindelig klasse.

Vi skal være ambitiøse for Herlevs folkeskoler. Fagligheden skal i top, men det skal trivslen også. Vi skal sikre, at Herlevs børn går glade og trygge i skole – og bliver hjulpet, hvis livet spænder ben. Vi vil ikke tolerere mobning.

Konservative vil:

? Styrke fagligheden ved at tilpasse undervisningen til den enkelte, så der er plads til, at både stærke og svage elever alle bliver dygtigere.

? Kortere skoledage til fordel for 2-lærerordning

? Faglig holddeling/niveaudeling i fag som dansk og matematik

? Klasser for højt begavede børn – og specialklasser for børn med særlige behov

? Prioritere vedligeholdelsen af skolerne ind- og udvendigt.

?
 Opgradere undervisningsmaterialerne og IT, så de hele tiden er tidssvarende.

? Sikre at klassekvotienter ikke overstiger 24 – men ligger på et fast niveau mellem 21-24 elever per klasse.

? Styrke arbejdet med trivsel og forebygge mobning. Vi skal turde tage fat om problemer – og give konsekvenser til dem, der ikke forstår at være en del af fællesskabet på en god måde.

? Ressource pædagoger skal udvides til også at omfatte 4. og 5. årgang.

Vi har ét helt afgørende mål, nemlig at give vores børn og unge en uddannelse i topklasse, så de er bedst muligt klædt på til at skabe deres egne liv og forfølge deres drømme.