Fagligt stærke skoler og god trivsel

Folkeskolen danner grundlag for vores børns fremtid. Men siden folkeskolereformen er det gået tilbage for kvaliteten i folkeskolen. Det ønsker vi at gøre noget ved. Vi skal have kvalitet frem for kvantitet. Og så vil vi ikke tolerere mobning.

Herlev Konservative vil:

  • Styrke fagligheden ved at tilpasse undervisningen til den enkelte, så der er plads til, at både stærke og svage elever bliver dygtigere.
  • Sikre kortere skoledage.
  • Prioritere vedligeholdelse af skolerne både ind- og udvendigt.
  • Sikre max. 24 elever i klasserne – og i gennemsnit 21 per klasse.
  • Styrke arbejdet med trivsel og reagere med konsekvens ved mobning.