Vores by, vores tryghed

Mange Herlevborgere oplever utryghed på grund af bandedannelser, narkosalg, overfald og tyveri. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe, så det igen er trygt at færdes i Herlev for både børn, unge, voksne og ældre.

Herlev Konservative vil:

  • Have øget politiets patruljering og tilstedeværelse i Herlev.
  • Bevare og gerne udvide den kommunale vagtordning.
  • Arbejde på at få genetableret en lokal politistation.
  • Styrke det forebyggende SSP-arbejde med konsekvens over for børn og unge, som viser tegn på kriminel adfærd.