Hanne Bjørn-Klausen

Hanne Bjørn-Klausen, 49 år og gift med Flemming.
Mor til 2 børn på 10 og 12 år.
Marketing Manager (CMO) i ParsePort.
Folketingskandidat og tidligere medlem af folketinget.

Derudover formand for AB Carl Nielsens Plads og Melodigrandprixfans.dk.

Energisk, tror på det bedste i de fleste og med en
grundværdi, at vi som udgangspunkt skal gøre alt for at
klare os selv, mens vi hjælper dem, der ikke kan selv.

Vi skal støtte de stærke og hjælpe de svage.

Hannes kommunale mærkesager: 

✔️ Tidlig indsats betaler sig – hver gang.

✔️ Ordentlighed i mødet mellem kommune og borger.

✔️ Ældre og handicappede skal have frit valg af leverandør ved hjemmepleje og hjælp i hjemmet.

✔️ Bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver.

✔️ Skoler med høj faglighed, korte skoledage samt kendte rammer og strukturer.

✔️ Konsekvente indsatser ved mobning og fokus på trivsel.

✔️ Mulighed for hjemmepasning indtil barnet er fyldt 2 år.

✔️ Skoler, vuggestuer og børnehaver trænger til renovering – og det skal vi prioritere.

✔️ Tryghed i trafikken som eks. lyskurve i krydset Tvedvangen/Gl. Klausdalsbrovej/Carl Nielsens Plads.

✔️ Åbenhed i kommunen. Der skal videostreames fra kommunalbestyrelsesmøderne i lighed med hvad der sker i mange andre kommuner – og det skal være muligt for medierne at benytte dette til at lave indslag. 

✔️ Fremtidssikring ved et grønt og klimavenligt Herlev.

En god start på livet, en værdig alderdom – og et langt godt liv der imellem med mulighed og frihed til at udfolde sine evner, vækste og tjene egne penge.

Hvornår blev du politisk aktiv: 
Jeg har været politisk aktiv i flere omgange. I mine unge år var jeg VU’er og sad i VU’s landsstyrelse. Siden har jeg ikke været aktiv – men blot interesseret mig for, hvad der skete.
Men da jeg som forældrerepræsentant i Daginstitutionernes distriktsbestyrelse blev så harm over forholdene for både børn og personale, og oplevede at ingen rigtig gad interessere sig for det, bortset fra at spare på området, så blev jeg simpelthen nødt til at blande mig i debatten tilbage i 2016.

Hvorfor stemme på Konservative i Herlev: 
Fordi Konservative står for ordentlighed og forandring for at bevare. Vi vil gerne udvikling med respekt for det, der allerede fungerer.

I mange år har der været socialdemokratisk flertal i Herlev. S har været urørlig overfor modargumenter eller input fra andre sider – og det er ikke sundt for demokratiet, når et parti har så stort flertal. Et flertal der er grundet i en populær borgmester, som trækker mange stemmer. Det fordrer ikke kreativitet eller dynamik. Når man ikke skal kæmpe, så går man i dvale. Jeg synes især skoleområdet er et trist eksempel på dette – men der er flere.

Jeg vil naturligvis allerhelst have, at der bliver et borgerligt flertal – men især, at der kommer mange flere holdninger i debatten, så vi kan skabe gode sunde løsninger til glæde og gavn for alle i Herlev. Og ikke kun for Tordenskjolds soldater.

Hvad laver du, når du ikke laver politik og arbejder: 
Jeg har to børn, dem forsøger jeg at tildele al min overskudsfritid. Jeg finder ro, når jeg er sammen med heste – og jeg elsker at være med min datter i stalden. Jeg er en glimrende groom. Jeg er formand i vores andelsboligforening på Carl Nielsens Plads – og så er jeg bare sådan en, der godt kan lidt at arrangere, have gæster, se musicals og rejser gerne med en flok venner til Eurovision Contest (Internationalt Melodigrandprix). 

Vi skal lytte til mennesker – og skabe systemerne ud fra det.

Du kan følge Hanne på https://www.facebook.com/hannebjornk/